top of page

בגלקסיה מסתורית, אתה סול, אל למחצה השואף לגדולה, השולט ב"מוזיקת הספירות". אבל כדי לצבור כוח, עליך לנהל את העוקב הפגיע שלך, איקרוס, דרך נוף קינטי של תחנות חלל עוינות, פסולת מסוכנת ואויבים זועמים. בעזרת הכוחות שלך, אתה יכול לשלוט במרחב ובזמן, אבל רק אם איקרוס אוסף מספיק מנחות כדי לשמור על סטטוס! אז הגן על איקארוס, פוצץ את אויביו, שלח לוויינים מסתובבים ממסלול, ועזור לו ללכוד את ההצעה האולטימטיבית.

הפוך לאל כשאתה מסובב את היקום ומכופף את הזמן כדי לעזור לעוקב שלך להביא אותך לגדולה! "סול" מאפשר לשחקן לחוות את "כוחה של המוזיקה" המילולית בהיותו המנצח העליון של יקום דמוי צעצוע.

הפוך לאל ותחווה את כוחה של המוזיקה

בועות בינאריות מקורי

סול

מציאות וירטואלית / ריבוי פלטפורמות

bottom of page